Program EVAP ZZ

Počítačový program pro evidenci zdvihacích zařízení a vázacích prostředků. Zjednodušuje evidenci a usnadňuje výběr zařízení a úvazků, které je potřeba podrobit pravidelné kontrole.

Aktuální verze 5.0.0 (březen 2011) - update ke stažení zde - velikost 3,5 MB
Pozor!! Nejedná se o samostatně spustitelný program ale o novou verzi programu nainstalovaného z instalačního CD

 

Program je uveden na trh od září 2004

Evidence zahrnuje:

 1. Vázací prostředky
  1. vázací řetězy
  2. ocelová lana
  3. textilní vázací prostředky
  4. kombinované úvazky
  5. zvedací svěrky
  6. jeřábové traverzy
  7. jeřábové váhy
  8. vakuové manipulátory
  9. magnety
  10. vázací body
 2. Zdvihací zařízení
  1. mostové jeřáby
  2. portálové
  3. konzolové
  4. věžové
  5. mobilní
  6. stožárové
 3. Evidence osob (školení,průkazy, lékařské prohlídky)
  1. jeřábníci
  2. vazači
  3. signalisti
 4. Evidence Ochranných pomůcek proti pádu Nové !!!
  1. karabiny
  2. postroje
  3. spojovací díly

Funkce programu:
 1. třídění a hledání podle různých kritérií (typu vázacího prostředku, zařízení, data výroby, nosnosti apod.)
 2. výběr jednotlivých prostředků a zařízení dle různých kritérií
 3. plánování revizí (výběr vázacích prostředků a jeřábů, které je nutné přezkoušet k určitému datu)
 4. hromadné revize
 5. tisk seznamů (setříděných podle různých kritérií)
 6. tisk evidenčních karet vázacích prostředků
 7. záznam provedených revizí
 8. tisk revizních protokolů
 9. možnost připojení libovolného dokumentu k evidenční kartě nebo revizi (např. dokumentace od výrobce, seznam náhr. dílů, certifikáty, fotky závad, pořízené během revize atd.)
Doporučená konfigurace počítače:
 1. PC se systémem Windows 98 a vyšším, 40 MB na disku, 32 MB RAM, rozlišení monitoru min. 800 x 600 bodů, doporučeno 1024 x 768.

Demoverzi programu vám zašleme zdarma na CD-ROM.
Demoverze umožňuje použít všechny funkce programu, pouze je omezen počet záznamů na 20 položek. Program nabízíme ve dvou základních verzích:
 1. EVAP ZZ pro firmy - optimalizováno pro evidenci v jedné firmě
 2. EVAP ZZ pro revizní techniky - uzpůsobeno k evidence více firem
 3. Síťová verze - pro větší firmy, využívá SQL databázi firebird
Demoverzi si můžete zdarma vyžádat na níže uvedeném kontaktu.
Na základě podnětů uživatelů program dále upravujeme. Upgrade (novou verzi) programu si můžete zdarma stáhnout stránce http://www.ika.pb.cz pod odkazem EVAP ZZ.
Verzi programu, kterou máte nainstalovanou ve svém počítači, zjistíte v menu - Nápověda - O programu.

Spouštění programu pod Windows Vista:
Vistám ke spuštění některých aplikací nestačí jen administrátorská práva, ale musí mít ve vlastnostech zapnutou volbu "spouštět jako správce". Tuto volbu nastavíte následovně:
po instalaci nespouštějte hned program, ale ve složce C:\Program Files\EVAP ZZ klikněte pravým tlačítkem myši na souboru EvapZZ.exe a vyberte "Vlastnosti". Ve Vlastnostech zvolte záložku "Kompatibilita" a v ní dole klikněte na zaškrtávátku "Spustit tento program jako správce". Potom už můžete program spouštet normálním způsobem (kliknutím na ikoně zástupce na ploše).

KONTAKT · Aleš Hrbek
· mobil 724 568 428
· ales.hrbek@jknz.cz